Nieuwe uitnodiging A.L.V.

Het Bestuur van de Citro├źn Club Rijnmond nodigt u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op

                                      zondag  27 januari 2019, aanvang 13.00 uur!!

De locatie is het clubgebouw van de Vogelvereniging Spijkenisse, Maaswijkweg 10,  3203 LG Spijkenisse.

Hier worden we al enkele jaren gastvrij ontvangen, wat wij natuurlijk bijzonder op prijs stellen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2.  Notulen ALV 2018
  3.  Jaaroverzicht 2018.
  4.  Financieel jaaroverzicht 2018.
  5.  Pauze ( indien gewenst).
  6. Verkiezing bestuur en kascommissie.

            (Erik en Paulien zijn aftredend, maar zijn herkiesbaar)

  1. Programma 2019.
  2. Rondvraag en sluiting.

Agendapunten kunnen tot 15 min. voor aanvang bij het bestuur worden opgegeven. Meedenken wordt erg gewaardeerd.

Wij hopen wel op een grote en enthousiaste opkomst!!